Rabo Studenten Vastgoed Hackathon

Rabo Studenten Vastgoed Hackathon

Heb jij het idee voor een nieuw circulair verdienmodel voor de vastgoedmarkt?
Rabo Studenten Vastgoed Hackathon

Registratie gesloten

De registratie voor het evenement is gesloten. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

Over de Rabo Studenten Vastgoed Hackathon


Heb jij hét idee voor een nieuw circulaire verdienmodel voor de kantorenmarkt? En draag jij met dit idee bij aan een circulaire vastgoedmarkt?  Dan zoeken we jou!

Rabobank wil maatschappelijk thema’s bespreekbaar maken en ondersteunt klanten niet alleen met financieringsoplossingen, maar ook met kennis en netwerken. Zo geven we invulling aan onze missie: Growing a better world together”. Het verduurzamen van de Nederlandse vastgoedvoorraad is hierbij een belangrijke ambitie.

Vastgoed is een basisvoorwaarde voor een robuuste en duurzame bedrijfsvoering in veel sectoren en passende woonoplossingen dragen bij aan vitale gemeenschappen. De vastgoedsector profiteert momenteel van de aantrekkende economie. Toch liggen er serieuze opgaves die vragen om een anti-cyclische aanpak. Er is een groeiende en acute behoefte aan (betaalbare) woningen, terwijl in de andere vastgoedmarkten een fors deel van de voorraad onbenut blijft. Daarbij komt dat de sector moet verduurzamen. De energietransitie en de overgang naar een circulaire economie stellen de bouw- en vastgoedsector voor pittige uitdagingen en dagen uit tot nieuwe verdienmodellen.

De opdracht
De komende jaren liggen voldoende kansen voor nieuwe circulaire verdienmodellen. Ook in de kantorenmarkt. Als speler in deze markt is het belangrijk om op deze ontwikkelingen te anticiperen. Hoe denk jij als young professional in spé hierop in te spelen?

De gebouwde omgeving moet in 2030 voor 50%  circulair zijn. In 2050 moet de gebouwde omgeving circulair én energieneutraal zijn. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eindgebruiker? Hoe kun je als speler in deze markt hierop inspelen? Wat betekent de verschuiving van bezit naar gebruik? Welke mogelijkheden biedt digitalisering bij het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Hoe gaan we om met de grote uitdaging waar ook de kantorenmarkt niet aan kan ontkomen? Hoe ziet de werkomgeving van de toekomst eruit?

Allemaal vragen waar we als vastgoedmarkt nog geen antwoord op hebben. Aan jou de uitdaging om deze te vinden.

Ontwikkel een circulair businessmodel
Als professional in spé vragen wij jou om inzicht te geven in de werkomgeving van de toekomst. Ontwikkel daarvoor een circulair businessmodel gebaseerd op het "... as a service model". We vragen je daarbij om in je oplossingsrichting samenwerking te zoeken met een speler buiten de traditionele bouw- en vastgoedketen, die een verbindende rol kan spelen. Maar je mag je ook inschrijven als jij een oplossing hebt voor een probleem dat wij nog niet in beeld hebben.

Meld je aan voor de Rabo Studenten Vastgoed Hackathon
Om in de huidige vastgoedmarkt succesvol te ondernemen is het belangrijk om inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen en daarop te anticiperen. Zeker voor jou als young professional in spé. De vastgoedmarkt heeft jouw frisse en open blik nodig, niet gehinderd door gevestigde patronen, om veranderingen mogelijk te maken.

Rabobank vindt het belangrijk om met jou de verbinding te leggen. Daarom organiseren wij op vrijdag 26 oktober 2018 een Rabo Studenten Vastgoed Hackathon.

Tijdens deze hackaton komt jouw team met de oplossing voor één van de uitdagingen waar de vastgoedmarkt voor staat. De gehele dag staat er een deskundig expertpanel paraat om zo jullie idee verder aan te scherpen.

Dit kun je winnen
Op 26 oktober pitcht ieder team aan het einde van de dag hun idee voor een vakkundige jury. Wordt jullie idee gekozen? Dan mag jouw team het winnende idee presenteren tijdens de uitreiking van de Rabo Vastgoedprijs op maandag 5 november. Dé kans om een groot publiek te bereiken en je netwerk te verbreden.